Adeega shaqsiga iyo qoyska (IFS Waiver)Portrait of an African American father hugging his sons.

Haddii xubin qoyskaaga kamid ah macmiil ka yahay Maamulka Naafada Koritaanka (DDA), waxay u qalmi karaan adeegyo iyo taageero ballaaran laga helo Individual & Family Service Ka dhaafidda (IFS) ama ka dhaafidda adeega Shaqsiga iyo Qoyska. IFS wuxuu leeyahay afar maalgalin oo heerkoodu kala duwan yahay (laguna go’aamiyay baahida la ogaaday): $1200; $1800; $2400; $3600.

Dakhliga Qoyska Lama Tixgelinayo.

Kadib marka qiimeynta baahida go’aamiso heerka baahida, waxaa go’aan laga gaaranaaya u qalmitaanka dhaqaale iyadoo lagu saleeynaya daqliga shaqsiga*, ma’ahan daqliga qoyska. Adeegyada IFS ka sokow, macaamiisha IFS Ka dhaafidda waxay u qalmi doonaan caymiska Apple Health / Medicaid.

Adeegyada IFS waxaa kamid ah:

 • Farsamada caawinta
 • Taagerada dhaqanka iyo latashiga
 • Ka qayb qaadashada Bulshada
 • Wax ka badalka deegaanka iyo gawaarida
 • Latalin ka imaanaysa dadka facaaga ah
 • Fududeynta qorshaynta qofka u gaarka ah
 • PT/OT/Hadalka/maqalka iyo luuqadda
 • Nasiino
 • Qiimaynta halista
 • Caawin xirfadeeysan
 • Qalabka howlaha khaaska ah loogu talogalay/agab
 • Baxnaaninta khaaska ah
 • Dhar khaas ah
 • Adeegyada xasilinta
 • La tashiga shaqaalaha/Qoyska
 • Adeegyada waalidka lagu taageerayo
 • Daweynta la qabsiga
 • Gaadiidka (dadka aan ka mid ahayn dilaalka Medicaid)
 • Waxbarashada kusaabsan nolol wanaaga

Haddii wiilkaaga ama gabadhaada qabo/qabto baahi uu haqab tiri karo barnaamijka IFS ee kadhaafidda, wac DDA codsana adeegyada IFS ama isticmaal macluumaadka DDA qadka intarneedka kana codso foomka adeega.

*Macaamiisha hantida magacooda ku qoran(aan ahayn reerkooda) in ka badan $ 2,000 uma qalmi karaan IFS ka dhaafidda.

Codsiga adeega iyo Khadka macluumaadka

Aaga Kowaad
Spokane: 800-319-7116
Yakima: 866-715-3646

Aaga Labaad
Seattle: 800-974-4428
Everett: 800-567-5582

Aaga Seddexaad
Tacoma: 800-735-6740
Olympia: 888-707-1202

Diyaar, La Diyaariyay, Ogoow (IFS)2024


 • Translate